GOLF

Turnaj jaro 2014

Malý přátelský golfový turnaj jsme odehráli v neděli 25.5 na příjemném hřišti Grabštejn. Zúčastnilo se celkem 20 golfistů rozdělených do dvou kategorií: Mistři (HCP 0-36) a Machři (HCP nad 36)

Longest drive vyhráli Tomáš Jirsa a Barbora Šimonová, nearest vyhrál Petr Šimon.

Výsledky kategorie Mistři (HCP 0-36)

 1. JIRSA Tomáš (HCP 32,9) 46 stb
 2. ZÁHUMENSKÁ Michaela (HCP 26,3) 39 stb
 3. JINDRA Jiří (HCP 33,5) 34 stb
 4. SOMMER Tomáš (HCP 22,2) 32 stb
 5. ŠIMON Vladimír (HCP 26,9) 28 stb
 6. Šimon Petr (HCP 16,7) 28 stb
 7. VESELÝ Jan (HCP 17,5) 27 stb
 8. BRŤKA Peter (HCP 16,7) 26 stb
 9. ZÁHUMENSKÝ Martin (HCP 17,4) 25 stb
 10. MAZURA Jakub (HCP 26,1) 42 stb - DISQ, protože hrál z jiných odpališť

Výsledky kategorie Machři (HCP nad 36 a neregistrovaní)

 1. Šplíchal Petr (HCP 54 - bez registrace) 42 stb
 2. Kaplan Miroslav (HCP 54 - bez registrace) 39 stb (lepší 2. devítka)
 3. Jindra Jaromír (HCP 54) 39 stb
 4. Šimonová Barbora (HCP 47 - bez registrace) 38 stb
 5. MAREŠ Petr (HCP 54) 32 stb
 6. Berčík Čestmír (HCP 54) 30 stb
 7. KAPLAN Vlastimil (HCP 54) 23 stb
 8. SOMMEROVÁ Jana (HCP 54) 11 stb
 9. Floriánová Martina (HCP 54 - bez registrace) 11 stb
 10. Florián Tomáš (HCP 54 - bez registrace) 5 stb

Výsledky na rány s vyrovnáním

 1. JIRSA Tomáš 65 ran
 2. MAZURA Jakub 66 ran
 3. ZÁHUMENSKÁ Michaela 70 ran
 4. Jindra Jaromír 72 ran
 5. Kaplan Miroslav 74 ran
 6. SOMMER Tomáš 77 ran
 7. Šimon Petr 80 ran
 8. VESELÝ Jan 84 ran
 9. BRŤKA Peter 87 ran
 10. ZÁHUMENSKÝ Martin 87 ran
 11. KAPLAN Vlastimil 100 ran
 12. SOMMEROVÁ Jana 112 ran

 

Grabštejn   Jamka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OUT  
25.5.2014   PAR 3 4 4 5 3 4 4 5 4 36 3 4 4 5 3 4 4 5 4 36 72
BRŤKA Peter   16,7 yellow 4 6 5 6 4 5 5 7 5 47 4 5 5 6 4 5 5 7 5 46 93
Rány 4 6 9 9 4 4 7 8 5 56 4 6 4 10 4 6 5 8 5 52 108
Rány s vyrovnáním 3 4 8 8 3 3 6 6 4 45 3 5 3 9 3 5 4 6 4 42 87
STB 2 2 0 0 2 3 0 1 2 12 2 1 3 0 2 1 2 1 2 14 26
Šimon Petr   16,7 yellow 4 6 5 6 4 5 5 7 5 47 4 5 5 6 4 5 5 7 5 46 93
Rány 4 7 5 7 3 7 5 6 5 49 5 7 4 6 4 7 6 7 6 52 101
Rány s vyrovnáním 3 5 4 6 2 6 4 4 4 38 4 6 3 5 3 6 5 5 5 42 80
STB 2 1 2 1 3 0 2 3 2 16 1 0 3 2 2 0 1 2 1 12 28
ZÁHUMENSKÝ Martin   17,4 yellow 4 6 5 6 4 5 5 7 5 47 4 6 5 6 4 5 5 7 5 47 94
Rány 5 6 9 8 6 6 5 7 5 57 8 7 4 7 4 5 5 7 5 52 109
Rány s vyrovnáním 4 4 8 7 5 5 4 5 4 46 7 5 3 6 3 4 4 5 4 41 87
STB 1 2 0 0 0 1 2 2 2 10 0 1 3 1 2 2 2 2 2 15 25
VESELÝ Jan   17,5 yellow 4 6 5 6 4 5 5 7 5 47 4 6 5 6 4 5 5 7 5 47 94
Rány 4 9 7 7 4 4 4 6 8 53 3 6 4 8 4 5 7 8 8 53 106
Rány s vyrovnáním 3 7 6 6 3 3 3 4 7 42 2 4 3 7 3 4 6 6 7 42 84
STB 2 0 0 1 2 3 3 3 0 14 3 2 3 0 2 2 0 1 0 13 27
SOMMER Tomáš   22,2 yellow 4 6 5 7 5 5 5 7 6 50 4 6 5 7 5 5 5 7 6 50 100
Rány 5 8 6 6 3 8 5 7 8 56 4 5 5 7 6 6 5 6 5 49 105
Rány s vyrovnáním 4 6 5 4 1 7 4 5 6 42 3 3 4 5 4 5 4 4 3 35 77
STB 1 0 1 3 4 0 2 2 0 13 2 3 2 2 1 1 2 3 3 19 32
MAZURA Jakub   26,1 yellow 5 6 5 7 5 6 5 7 6 52 5 6 5 7 5 6 5 7 6 52 104
Rány 4 8 5 5 4 8 4 5 4 47 6 7 4 7 5 6 5 6 5 51 98
Rány s vyrovnáním 2 6 4 3 2 6 3 3 2 31 4 5 3 5 3 4 4 4 3 35 66
STB 3 0 2 4 3 0 3 4 4 23 1 1 3 2 2 2 2 3 3 19 42
ZÁHUMENSKÁ Michaela   26,3 red 5 6 6 7 5 6 6 8 6 55 5 6 6 7 5 6 6 7 6 54 109
Rány 4 7 5 8 3 6 6 7 7 53 3 7 5 6 4 9 6 8 6 54 107
Rány s vyrovnáním 2 5 3 6 1 4 4 4 5 34 1 5 3 4 2 7 4 6 4 36 70
STB 3 1 3 1 4 2 2 3 1 20 4 1 3 3 3 0 2 1 2 19 39
ŠIMON Vladimír   26,9 yellow 5 6 5 7 5 6 6 7 6 53 5 6 5 7 5 6 5 7 6 52 105
Rány 5 8 X 6 4 8 4 10 X X 4 10 4 6 5 6 X 8 6 X X
Rány s vyrovnáním 3 6 X 4 2 6 2 8 X X 2 8 3 4 3 4 X 6 4 X X
STB 2 0   3 3 0 4 0   12 3 0 3 3 2 2   1 2 16 28
JIRSA Tomáš   32,9 yellow 5 7 6 7 6 6 6 8 6 57 5 7 6 7 5 6 6 8 6 56 113
Rány 5 6 7 6 4 7 5 6 6 52 3 6 6 7 5 5 5 6 11 54 106
Rány s vyrovnáním 3 3 5 4 1 5 3 3 4 31 1 3 4 5 3 3 3 3 9 34 65
STB 2 3 1 3 4 1 3 4 2 23 4 3 2 2 2 3 3 4 0 23 46
JINDRA Jiří   33,5 yellow 5 7 6 7 6 6 6 8 6 57 5 7 6 7 5 6 6 8 6 56 113
Rány 6 7 5 X 5 7 4 8 8 X 5 10 5 6 6 6 4 7 8 57 X
Rány s vyrovnáním 4 4 3 X 2 5 2 5 6 X 3 7 3 4 4 4 2 4 6 37 X
STB 1 2 3   3 1 4 2 0 16 2 0 3 3 1 2 4 3 0 18 34
Šimonová Barbora 47 red 6 8 7 8 7 7 7 9 7 66 6 8 7 8 7 7 7 9 7 66 132
Rány 6 8 6 9 6 9 5 10 7 66 5 9 8 6 5 X 7 8 7 X X
Rány s vyrovnáním 3 4 3 6 2 6 2 6 4 36 2 5 5 3 1 X 4 4 4 X X
STB 2 2 3 1 3 0 4 1 2 18 3 1 1 4 4   2 3 2 20 38
Šplíchal Petr  54 yellow 6 8 7 9 7 7 7 9 7 67 6 8 7 9 7 7 7 9 7 67 134
Rány 5 X 8 11 6 7 6 10 6 X 4 7 5 9 4 7 8 9 6 59 X
Rány s vyrovnáním 2 X 5 7 2 4 3 6 3 X 1 3 2 5 0 4 5 5 3 28 X
STB 3   1 0 3 2 3 1 3 16 4 3 4 2 5 2 1 2 3 26 42
Kaplan Miroslav  54 yellow 6 8 7 9 7 7 7 9 7 67 6 8 7 9 7 7 7 9 7 67 134
Rány 7 10 9 7 5 6 5 7 6 62 9 14 8 8 3 8 7 8 9 74 136
Rány s vyrovnáním 4 6 6 3 1 3 2 3 3 31 6 10 5 4 -1 5 4 4 6 43 74
STB 1 0 0 4 4 3 4 4 3 23 0 0 1 3 6 1 2 3 0 16 39
Berčík Čestmír 54 yellow 6 8 7 9 7 7 7 9 7 67 6 8 7 9 7 7 7 9 7 67 134
Rány 4 X 6 9 5 8 8 10 8 X 9 8 9 9 6 7 6 10 10 74 X
Rány s vyrovnáním 1 X 3 5 1 5 5 6 5 X 6 4 6 5 2 4 3 6 7 43 X
STB 4   3 2 4 1 1 1 1 17 0 2 0 2 3 2 3 1 0 13 30
Florián Tomáš 54 yellow 6 8 7 9 7 7 7 9 7 67 6 8 7 9 7 7 7 9 7 67 134
Rány 10 17 15 13 6 X X 14 12 X X 17 14 17 7 X X X X X X
Rány s vyrovnáním 7 13 12 9 2 X X 10 9 X X 13 11 13 3 X X X X X X
STB 0 0 0 0 3     0 0 3   0 0 0 2         2 5
KAPLAN Vlastimil 54 yellow 6 8 7 9 7 7 7 9 7 67 6 8 7 9 7 7 7 9 7 67 134
Rány 11 13 7 13 10 7 9 7 12 89 6 10 7 8 4 11 9 8 10 73 162
Rány s vyrovnáním 8 9 4 9 6 4 6 3 9 58 3 6 4 4 0 8 6 4 7 42 100
STB 0 0 2 0 0 2 0 4 0 8 2 0 2 3 5 0 0 3 0 15 23
MAREŠ Petr   54 yellow 6 8 7 9 7 7 7 9 7 67 6 8 7 9 7 7 7 9 7 67 134
Rány 6 11 7 7 7 7 7 10 8 70 6 10 9 8 6 5 6 10 X X X
Rány s vyrovnáním 3 7 4 3 3 4 4 6 5 39 3 6 6 4 2 2 3 6 X X X
STB 2 0 2 4 2 2 2 1 1 16 2 0 0 3 3 4 3 1   16 32
SOMMEROVÁ Jana   54 red 7 8 7 9 7 8 7 9 8 70 7 8 7 9 7 7 7 9 8 69 139
Rány 7 18 10 11 9 11 8 12 10 96 8 11 11 9 8 7 7 12 10 83 179
Rány s vyrovnáním 3 14 7 7 5 7 5 8 6 62 4 7 8 5 4 4 4 8 6 50 112
STB 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 2 1 2 2 0 0 8 11
Jindra Jaromír   54 yellow 6 8 7 9 7 7 7 9 7 67 6 8 7 9 7 7 7 9 7 67 134
Rány 5 10 4 10 5 10 6 6 7 63 9 7 10 9 5 9 5 8 9 71 134
Rány s vyrovnáním 2 6 1 6 1 7 3 2 4 32 6 3 7 5 1 6 2 4 6 40 72
STB 3 0 5 1 4 0 3 5 2 23 0 3 0 2 4 0 4 3 0 16 39
Floriánová Martina 54 red 7 8 7 9 7 8 7 9 8 70 7 8 7 9 7 7 7 9 8 69 139
Rány 9 13 12 18 6 11 8 12 9 98 8 10 10 13 4 12 X 14 19 X X
Rány s vyrovnáním 5 9 9 14 2 7 5 8 5 64 4 6 7 9 0 9 X 10 15 X X
STB 0 0 0 0 3 0 1 0 1 5 1 0 0 0 5 0   0 0 6 11
Děkujeme všem účastníkům